Μετάφραση

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, αλλά και η τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη που έχει επιτελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στα περισσότερα μέρη του κόσμου, έχουν κάνει ορατή την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ λαών αλλά και μεμονωμένων ανθρώπων, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ποικίλα θέματα και διαφορετικές γλώσσες. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν νέες ανάγκες επικοινωνίας που αναμφισβήτητα επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη επιστημονικών πεδίων όπως αυτό της μετάφρασης. Έτσι, οι σπουδές στη Μετάφραση, περισσότερο επίκαιρες παρά ποτέ, αποκτούν νέο ενδιαφέρον και σπουδαιότητα στις μέρες μας. Ιδιαίτερα ο κυρίαρχος ρόλος που παίζει η αγγλοσαξονική κουλτούρα στο πολιτικοκοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι θεωρείται ο βασικός λόγος που η Αγγλική κατέχει την πρώτη θέση ως γλώσσα στόχο (target language) στις σπουδές που επικεντρώνονται στη Μετάφραση.

Το μάθημα εστιάζει στη μετάφραση επιλεγμένων κειμένων ποικίλου περιεχομένου (κοινωνία, φύση-περιβάλλον, υγεία, οικονομία, θέατρο, λογοτεχνία, τέχνη, μουσική κ.λπ.), ανάλογα με τη σύσταση των σπουδαστών και τα επιστημονικά τους και άλλα ενδιαφέροντα. Επιχειρείται μετάφραση κειμένων από την Αγγλική στην Ελληνική και αντίστροφα και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις μη αντιστοιχίας μεταξύ των δύο γλωσσών (cases of untranslatability). Συνεπώς, καταδεικνύονται όχι μόνο οι σημασιολογικές αναντιστοιχίες μεταξύ των δύο γλωσσών, αλλά και οι βαθύτερες κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές που ενυπάρχουν στους δύο λαούς.

Η διδασκαλία του μαθήματος επιτελείται σε ολιγομελή τμήματα στην τάξη και το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, γραπτές εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις στην τάξη και ασκήσεις-δραστηριότητες στη γραμματική, τη σύνταξη και τη σημασιολογία λέξεων της Αγγλικής και Ελληνικής. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων:

Δίδακτρα για Ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα):

 

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                   200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.      250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι           350,00 €  ανά γλώσσα

 

 

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.