Δίδακτρα

 

Για το έτος 2018-2019 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα (2 τρίωρα / εβδομάδα) διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                               300,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.                   330,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                    450,00 €  ανά γλώσσα

 

Ειδικά για τις τάξεις που οδηγούν στη λήψη διπλώματος (3 τρίωρα / εβδομάδα) στις γλώσσες:

Αγγλική:        FCELower   B2  ,  Advanced   C1  ,  Proficiency Β   C2 , IELTS

Γαλλική:        Dalf  C1  ,  Dalf   C2 ,  Sorbonne   C1  ,  Sorbonne   C2

Γερμανική:  Zertifikat   B2  , Zertifikat   C1  , Zertifikat   C2 

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                                450,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.                    530,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                     650,00 €  ανά γλώσσα

 

 Ειδικά προγράμματα(1 τρίωρο / εβδομάδα):

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                               200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.                   250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                    350,00 €  ανά γλώσσα

Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής (e-banking) για όσους το επιθυμούν.

ALPHA BANK ΑΕ (Αριθ. Λογαρ. 802002001000227, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ)

IBANGR0301408020802002001000227

Τα δίδακτρα  δεν επιστρέφονται μετά την εγγραφή.

 

Όσοι εγγράφονται σε περισσότερες από μία γλώσσες δικαιούνται έκπτωση 20% για τις επιπλέον γλώσσες.