Δίδακτρα

 

Για το έτος 2024-2025 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                                300,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι.                               330,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                       450,00 €  ανά γλώσσα

 

Ειδικά για τις τάξεις που οδηγούν στη λήψη διπλώματος στις γλώσσες:

Αγγλική:        FCELower   B2,  Advanced   C1,  Proficiency Β   C2

Γαλλική:        Dalf  C1,  Dalf   C2, Sorbonne C2

Γερμανική:  Zertifikat   B2, Zertifikat   C1, Zertifikat   C2 

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                                 400,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι.                                480,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                        580,00 €  ανά γλώσσα

 

 Ειδικά προγράμματα:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                                200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι.                                        250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                       350,00 €  ανά γλώσσα

 

 

Για την καταβολή των τελών φοίτησης, απαιτείται η παραλαβή κωδικού πληρωμής (RF) τράπεζας Alpha Bank από τη Γραμματεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.

Τα δίδακτρα  δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης

Καταβάλλονται με την εγγραφή του σπουδαστή και καλύπτουν όλο το διάστημα σπουδών

 

Όσοι εγγράφονται σε περισσότερες από μία γλώσσες δικαιούνται έκπτωση 20% για τις επιπλέον γλώσσες.