Τμήμα ΙΕLTS

 

Βασικός στόχος του προγράμματος διδασκαλίας IELTS είναι να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα προετοιμαστούν κατάλληλα για την συμμετοχή τους  στη διεθνώς αναγνωρισμένη εξέταση, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το IELTS αποτελεί εξέταση η οποία αξιολογεί τη γλωσσική επάρκεια ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες του εξωτερικού όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας. Η κλίμακα βαθμολόγησης της εξέτασης IELTS κυμαίνεται από το 1 (non-user) μέχρι το 9 (expert) επίπεδο, αξιολογώντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο γλωσσομάθειας του εξεταζόμενου. Η ακαδημαϊκή μορφή του IELTSexam παρέχει μια έγκυρη και ακριβή αξιολόγηση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (language skills): listening, reading, speaking και writing. Οι εξετάσεις IELTS δίνονται μέσω Βρετανικού Συμβουλίου  κάθε εβδομάδα. Το IELTScourse που πραγματοποιείται στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών στοχεύει στη συστηματική προετοιμασία των μαθητών για την εξέταση μέσω practice tests, όπου οι σπουδαστές καλούνται να επεξεργαστούν κείμενα και να τα κατανοήσουν (reading), να ανταποκριθούν στην ακουστική εξέταση μέσω διαφόρων ασκήσεων όπως multiple choise κτλ. (listening), να συμμετάσχουν σε συζήτηση με αγγλόφωνους ομιλητές με ευχέρεια και άνετη ροή λόγου (speaking) και τέλος να παραγάγουν γραπτό λόγο υψηλού επιπέδου (writing).