ΓΛΩΣΣΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (ΔΞΓ) του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την ίδρυση ενός διεθνούς περιοδικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τίτλο  «ΓΛΩΣΣΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ» (GLOSSO-GRAPHIES).

 

Το νέο αυτό περιοδικό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα έκφρασης και  παρουσίασης των διαφόρων πολιτισμών (cultures) των οποίων οι γλώσσες που ήδη διδάσκονται στο ΔΞΓ αποτελούν τους φορείς.

Οι ΓΛΩΣΣΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ καλύπτουν όλο το εύρος των ανθρωπιστικών  σπουδών, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως η ιστορία, ο πολιτισμός, η ανθρωπολογία, η λαογραφία, η γλωσσολογία, η μετάφραση, η διδακτική της γλώσσας, κλπ των διαφόρων χωρών και λαών, ώστε να συμβάλλουν σε αυτό που ονομάζεται διαπολιτισμική επικοινωνία. Πολύ περισσότερο θέλουν να καταστούν γέφυρα επικοινωνίας των διαφορετικών πολιτισμών και μέσο προώθησης της ποικιλότητας και της μοναδικότητάς τους. Το περιοδικό θα αποτελέσει επίσης έναυσμα προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας όλων αυτών που θέλουν να εκφραστούν σε μια ξένη γλώσσα μέσω διηγημάτων, ποιημάτων, θεατρικών έργων, κλπ.

Βασικός μας στόχος είναι να τονιστεί η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, η ανάγκη επικοινωνίας, η συνεισφορά της βιωματικής εμπειρίας των διαφόρων πολιτισμών και η διάχυση της γνώσης.

Αναμένουμε τη συμμετοχή και τη στήριξή σας σε αυτό μας το εγχείρημα.

 

The Foreign Language Teaching Centre (Didaskaleio) of the University of Athens announces the publication of an international journal in printed and electronic form entitled "GLOSSO-GRAPHIES".

This new academic journal aspires to be a platform for the expression and presentation of the various cultures whose the carrier languages are already taught at Didaskaleio.

GLOSSO-GRAPHIES Journal covers the whole range of humanitarian studies, emphasizing subjects such as history, culture, anthropology, folklore, linguistics, translation, literature and language teaching of various countries and peoples, so as to contribute to intercultural communication. Furthermore, its main goal is to become a bridge of communication between different cultures and a means of promoting their diversity and uniqueness. The Journal will also function as an incentive for personal expression and creation for all those who wish to express themselves in a foreign language through short stories, poems, plays, and so on.

Its main goal is to emphasize the power of collective effort, the need for communication, the personal experience of different cultures and the diffusion of knowledge.

We look forward to your participation and support in this venture

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η έκδοση του  πρώτου τόμου του νέου ετήσιου επιστημονικού περιοδικού « Γλωσσογραφίες»  του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας τον τόμο του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών και διαθέτει διεθνή αριθμό περιοδικής έκδοσης (ISSN). Οι εργασίες που φιλοξενούνται έχουν αξιολογηθεί από συντακτική επιστημονική επιτροπή  και απηχούν τις δραστηριότητες του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών για την πολυγλωσσία και το σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα.

Σας γνωρίζουμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή εργασιών για τον δεύτερο ετήσιο τόμο του επιστημονικού περιοδικού « Γλωσσογραφίες» Στον επόμενο τόμο του περιοδικού θα παρουσιαστούν εργασίες κατά προτεραιότητα από μέλη  του Διδασκαλείου,  άλλους επιστήμονες  και φοιτητές, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Δείτε εδώ το περιοδικό