Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2016 απονεμήθηκε στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 10 Μαΐου 2018. Το παραπάνω βραβείο αποτελεί επιβράβευση τόσο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων όσο και για την προσπάθεια του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών να διαθοδούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, όπως είναι α. η πολυγλωσσία, β. η πολυπολιτισμικότητα αλλά και γ. η γλωσσική και πολιτισμική ευαισθητοποίηση αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου μας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + για τη δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.