Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική Γλώσσα Επιπέδου Β1-Β2

Το Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική γλώσσα απευθύνεται

 • σε σπουδαστές  που παρακολουθούν τα γλωσσικά μαθήματα των επιπέδων Β1 και Β2 στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη τα επίπεδα Β1 ή Β2 και δεν παρακολουθούν κάποιο άλλο γλωσσικό μάθημα στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που παρακολουθούν ανώτερα επιπεδα μάθησης της γαλλικής γλώσσας και που θα ήθελαν να ενισχύσουν την προφορική λειτουργία της γλώσσας στόχου,
 • σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα όλων ή σχεδόν όλων των επιπέδων και θα ήθελαν να διατηρήσουν την επαφή με τη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που για λόγους κινητικότητας (Erasmus) ή σπουδών (masters κ.α.) έχουν ως στόχο την εμβάθυνση του προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα.

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εργαστηρίου θα μπορεί:

 • να μιλά στη γαλλική γλώσσα με ευφράδεια λόγου,
 • να επικοινωνεί με άλλους ομιλητές της γαλλικής γλώσσας,
 • να ακούει και να καταλαβαίνει ηχητικά ηχογραφημένα ντοκουμέντα στη γαλλική γλώσσα, γαλλικό ραδιόφωνο, πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας,
 • να επιχειρηματολογεί σε θεματικές γενικού αλλά και ειδικού περιεχομένου,
 • να παρουσιάζει εργασίες υψηλού επιπέδου σε ένα οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο (μάθησης, εργασιακό, ακαδημαϊκό κλπ.)

 

Οι παραπάνω δεξιότητες θα κατακτηθούν μέσα από:

 • Την ομιλία και συνομιλία μεταξύ του διδάσκοντα και των μαθητών,
 • Την εμβάθυνση σε γενικές και ειδικές θεματικές που αφορούν στο γαλλόφωνο και ευρωπαϊκό κυρίως χώρο,
 • Την παρουσίαση εργασιών σε ειδικές θεματικές,
 • Τους διαγωνισμούς που λαμβάνουν χώρα στην τάξη (διαγωνισμός ευγλωττίας κλπ.)
 • Τις λογομαχίες σε ποικίλα θέματα
 • Τις τεχνικές λόγου, όπως η αφήγηση προφορικών ιστοριών
 • Την επαφή με τη γαλλική και γαλλόγωνη μουσική
 • Τη χρήση Νέων Τεχνολογιών (ηχογράφηση κλπ.)
 • Την επαφή με παιχνίδια
 • Τη δραματοποίηση
 • Τη συμμετοχή σε ομαδικά διατμηματικά projets