Εργαστήρια Προφορικού Λόγου Β1-Β2 και C1-C2 στην Αγγλική Γλώσσα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Β1-Β2 ΚΑΙ C1-C2 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η απόκτηση γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα παίζει σημαντικότατο ρόλο για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζόμενων και επιστημόνων στο πλαίσιο των ποικίλων αλλαγών που σηματοδοτούν σήμερα την εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται απο ταχείς ρυθμούς και τάσεις παγκοσμιοποίησης.

Βασικός στόχος των εργαστηρίων προφορικού και λιγότερο γραπτού λόγου Β1-Β2 και C1-C2 είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνιακής δεξιότητας των σπουδαστών στην Αγγλική. Συγκεκριμένα τα εν λόγω προγράμματα αποβλέπουν στην καλλιέργεια κυρίως των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και ενίοτε γραπτού λόγου σε θέματα ποικίλων θεμάτων και γενικότερου ενδιαφέροντος, με έμφαση όχι μόνο στην καλή και πολύ καλή χρήση της γλώσσας και στη σαφή και ορθή έκφραση, αλλά επίσης και στη σωστή προφορά. Οι σπουδαστές αποκτούν ευχέρεια και άνετη ροή λόγου, αναπτύσσουν ένα πιο δυναμικό και κατάλληλο λεξιλόγιο και δύνανται να παράγουν με άνεση και ευκολία ένα κείμενο κινούμενοι απευθείας με αυτοπεποίθηση στο γλωσσικό περιβάλλον που απαιτείται σε ένα κόσμο που αλλάζει.

It’s all about speaking and writing in English!