Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στη Γερμανική C1-C2

Το τμήμα της Γερμανικής Γλώσσας του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ προσφέρει στους σπουδαστές των επιπέδων C1 και  C2 τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής τους σε τρίωρο εργαστηριακό τμήμα υποστήριξης και ενίσχυσης της γενικής δεξιότητας του προφορικού και γραπτού λόγου.

Το Εργαστήριο προφορικού και γραπτού λόγου έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές

  • να συντάσσουν και να παρουσιάζουν ομιλίες ποικίλου περιεχομένου
  • να λαμβάνουν μέρος σε συνομιλίες και συζητήσεις με τη βοήθεια του διδάσκοντα
  • να καλλιεργούν το γραπτό λόγο με τη συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων και σύνθετων  ομαδικών εργασιών.