Εργαστήριο Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στη Γαλλική Επιπέδου C1-C2

 

Το Εργαστήριο του Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στη Γαλλική γλώσσα απευθύνεται

 • σε σπουδαστές  που παρακολουθούν τα γλωσσικά μαθήματα των επιπέδων C1 και C2 στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη τα επίπεδα C1 ή C2 και δεν παρακολουθούν κάποιο άλλο γλωσσικό μάθημα στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που παρακολουθούν ανώτερα επιπεδα μάθησης της γαλλικής γλώσσας και που θα ήθελαν να ενισχύσουν τη γραπτή λειτουργία της γλώσσας στόχου,
 • σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα όλων ή σχεδόν όλων των επιπέδων και θα ήθελαν να διατηρήσουν την επαφή με τη γαλλική γλώσσα αλλά και να βελτιωθούν σε αυτή,
 • σε σπουδαστές που για λόγους κινητικότητας (Erasmus) ή σπουδών (masters κ.α.) έχουν ως στόχο τη βελτίωση και εμπέδωση του γραπτού λόγου στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές γαλλικών τμημάτων ή σε σπουδαστές των οποίων οι σπουδές σχετίζονται με γαλλικά μαθήματα και έχουν ως σκοπό την κατάκτηση δεξιοτήτων σε γραπτό ακαδημαϊκό επίπεδο στη γαλλική γλώσσα.

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια και τελικά η κατάκτηση της γραπτής δεξιότητας στη γαλλική γλώσσα.

 

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εργαστηρίου θα μπορεί

 • να γράφει στη γαλλική γλώσσα με άνεση και σε υψηλό επίπεδο,
 • να επιχειρηματολογεί γραπτώς σε θεματικές γενικού αλλά και ειδικού περιεχομένου,
 • να συγγράφει εργασίες ακαδημαϊκού επιπέδου στη γαλλική γλώσσα
 • να γράφει στη γαλλική γλώσσα χρησιμοποιώντας  διαλεκτικό πλάνο αλλά και δοκιμιακό λόγο

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων: 

Δίδακτρα για Ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα):

 • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                    200,00 €  ανά γλώσσα
 • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.        250,00 €  ανά γλώσσα
 • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι             350,00 €  ανά γλώσσα

 

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.