Ποσοστό επιτυχίας εξετάσεων στην ιταλική γλώσσα

Σε πολύ υψηλά επίπεδα έφτασε η επιτυχία των σπουδαστών του τμήματος Ιταλικής γλώσσας του Διδασκαλείου στις εξετάσεις για το ΚΠΓ, το CELI, το Diploma και το PLIDA. Τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 80% για τα επίπεδα C1-C2 έως και πάνω από 90% για τα επίπεδα B1-B2.