Επιστημονικό Περιοδικό «Γλωσσογραφίες»

Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η έκδοση του  πρώτου τόμου του νέου ετήσιου επιστημονικού περιοδικού « Γλωσσογραφίες»  του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας τον τόμο του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών και διαθέτει διεθνή αριθμό περιοδικής έκδοσης (ISSN). Οι εργασίες που φιλοξενούνται έχουν αξιολογηθεί από συντακτική επιστημονική επιτροπή  και απηχούν τις δραστηριότητες του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών για την πολυγλωσσία και το σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα.

Σας γνωρίζουμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή εργασιών για τον δεύτερο ετήσιο τόμο του επιστημονικού περιοδικού « Γλωσσογραφίες» Στον επόμενο τόμο του περιοδικού θα παρουσιαστούν εργασίες κατά προτεραιότητα από μέλη  του Διδασκαλείου,  άλλους επιστήμονες  και φοιτητές, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Δείτε εδώ το περιοδικό