Τρόπος Διεξαγωγής Διδασκαλίας την Τρίτη 07.02.2023

Λόγω δυσκολίας στις μετακινήσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, τα μαθήματα την Τρίτη 07.02.2023 δεν θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία και θα καλυφθούν με εξ αποστάσεως διδασκαλία.