Τρόπος Διεξαγωγής Διδασκαλίας τη Δευτέρα 06.02.2023

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, τα μαθήματα σήμερα Δευτέρα 06.02.2023, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.