Εργαστήριου Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Γαλλική Επιπέδου Β1-Β2

Το Εργαστήρι απευθύνεται:
• σε σπουδαστές που παρακολουθούν τα γλωσσικά μαθήματα των επιπέδων Β1 και Β2 στη γαλλική γλώσσα,
• σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη τα επίπεδα Β1 ή Β2 και δεν παρακολουθούν κάποιο άλλο γλωσσικό μάθημα στη γαλλική γλώσσα,
• σε σπουδαστές που παρακολουθούν ανώτερα επίπεδα μάθησης της γαλλικής γλώσσας και που θα ήθελαν να ενισχύσουν την προφορική λειτουργία της γλώσσας στόχου,
• σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα όλων ή σχεδόν όλων των επιπέδων και θα ήθελαν να διατηρήσουν την επαφή με τη γαλλική γλώσσα,
• σε σπουδαστές που για λόγους κινητικότητας (Erasmus) ή σπουδών (masters κ.α.) έχουν ως στόχο την εμβάθυνση του προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εργαστηρίου θα μπορεί:
• να μιλά και να γράφει στη γαλλική γλώσσα με ευφράδεια,
• να επικοινωνεί με άλλους ομιλητές της γαλλικής γλώσσας,
• να επιχειρηματολογεί σε θεματικές γενικού αλλά και ειδικού περιεχομένου,
• να παρουσιάζει εργασίες υψηλού επιπέδου σε ένα οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο (μάθησης, εργασιακό, ακαδημαϊκό κλπ.)