Βράβευση σπουδαστή του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών της Γαλλικής γλώσσας

Στο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της γαλλικής γλώσσας,
πραγματοποιήθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο διαγωνισμός {επιπέδων B2(DELF) &
C1-C2(DALF)}, με θέμα: "Γαλλικά, μια γλώσσα για το αύριο;". Στον διαγωνισμό
συμμετείχαν σπουδαστές του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών Ε.Κ.Π.Α.
Ο σπουδαστής του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών Ε.Κ.Π.Α, Κόνδης Βλάσιος
(επίπεδο DALF C1),με την εργασία που κατέθεσε κατάφερε να διακριθεί μεταξύ
των συμμετεχόντων και να βραβευτεί με μία δωρεάν εβδομαδιαία εκπαίδευση
στο CAVILAM - Vichy (κέντρο προσεγγίσεων δωρεάν γλωσσών και μίντια) της
Γαλλίας.