Διδασκαλία μαθημάτων από 24.01.2022 έως και 26.01.2022

Λόγω της έντασης των καιρικών συνθηκών, τα μαθήματα του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών Ε.Κ.Π.Α, από 24.01. 2022 έως και 26.01.2022, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν από τους διδάσκοντες για τον σύνδεσμο που θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία.