Βλάβη τηλεφωνικού δικτύου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 12.11.2021 έχει παρουσιαστεί βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, που επηρεάζει και το κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 7. Ως εκ τούτου, προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών. Για ότι χρειαστείτε, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση secr@didaskaleio.uoa.gr .