Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Γερμανική Επιπέδου Β2

Το εργαστήριο προφορικού και γραπτού λόγου της γερμανικής γλώσσας Β2 απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη διδαχθεί τη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β2 και επιθυμούν να εξασκηθούν περισσότερο στον προφορικό και γραπτό λόγο, αλλά και σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους συμμετέχοντας σε συζητήσεις ή γράφοντας κείμενα σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στον πολιτισμό. Συγκεκριμένα, στην παραγωγή του προφορικού λόγου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή σε διαλόγους και στην παρουσίαση ποικίλων θεμάτων, ενώ στην παραγωγή γραπτού λόγου είναι σημαντική η σύνταξη ανεπίσημων και επίσημων επιστολών και κειμένων 150 λέξεων σχετικά με επίκαιρα θέματα.