Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

« Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία ».

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4829). Στο σημείο 9 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αναφέρονται τα μέτρα που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 30.11.2020.

Σας γνωρίζουμε ότι  μετά την ανακοίνωση της ως άνω απόφασης η διδασκαλία των μαθημάτων στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών από 3-11-2020  θα διεξαχθεί  με τηλε-εκπαίδευση. Σχετική ενημέρωση θα σας αποσταλεί από την/τον διδάσκουσα/οντα.

 

Από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών