Υψηλά ποσοστά επιτυχίας στη γαλλική γλώσσα των σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στις εξετάσεις για τα διπλώματα επάρκειας στη γαλλική γλώσσα SORBONNE C2 και DALF C2, ανήλθε στο 100% και 90% αντίστοιχα, με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις βαθμολογίας.

Ομοίως , υψηλά ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών της τάξεως του 100% , σημειώθηκαν στις εξετάσεις για το δίπλωμα SORBONNE B2 και 95% για το δίπλωμα DELF B2, με εξαιρετικές επιδόσεις βαθμολογίας.