Ανακοίνωση online μαθημάτων

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για συμμετοχή αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία σας γνωρίζουμε ότι θα λειτουργήσουν τμήματα με τηλεκπαίδευση για όλες τις γλώσσες και σύμφωνα με το ανακοινωθέν ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδασκαλείου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν άμεσα στην ηλεκτρονική τους εγγραφή στο σύνδεσμο https://services.cce.uoa.gr/registry-didaskaleio/.
Για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών Τ. 2103688232-2103688263-4-5-6. e-mail: secr@didaskaleio.uoa.gr
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΞΓ