Εργαστήριο Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου 2 στη Γαλλική

 

Το Εργαστήριο του Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου 2 στη Γαλλική γλώσσα απευθύνεται

 • σε σπουδαστές  που παρακολουθούν τα γλωσσικά μαθήματα των επιπέδων C1 και C2 στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη τα επίπεδα C1 ή C2 και δεν παρακολουθούν κάποιο άλλο γλωσσικό μάθημα στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που παρακολουθούν ανώτερα επίπεδα μάθησης της γαλλικής γλώσσας και που θα ήθελαν να ενισχύσουν τη γραπτή λειτουργία της γλώσσας στόχου,
 • σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα όλων ή σχεδόν όλων των επιπέδων και θα ήθελαν να διατηρήσουν την επαφή με τη γαλλική γλώσσα αλλά και να βελτιωθούν σε αυτή,
 • σε σπουδαστές που για λόγους κινητικότητας (Erasmus) ή σπουδών (masters κ.α.) έχουν ως στόχο τη βελτίωση και εμπέδωση του γραπτού λόγου στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές γαλλικών τμημάτων ή σε σπουδαστές των οποίων οι σπουδές σχετίζονται με γαλλικά μαθήματα και έχουν ως σκοπό την κατάκτηση δεξιοτήτων σε γραπτό ακαδημαϊκό επίπεδο στη γαλλική γλώσσα.
 • σε σπουδαστές που έχουν περατώσει την παρακολούθηση του Εργαστηρίου Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου C1-C2.

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια και τελικά η κατάκτηση της γραπτής δεξιότητας στη γαλλική γλώσσα σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

 

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εργαστηρίου θα μπορεί

 • να γράφει και να συγγράφει στη γαλλική γλώσσα με άνεση και σε υψηλό επίπεδο,
 • να επιχειρηματολογεί γραπτώς σε θεματικές ειδικού επιστημονικού περιεχομένου,
 • να συγγράφει εργασίες ακαδημαϊκού επιπέδου στη γαλλική γλώσσα,
 • να γράφει στη γαλλική γλώσσα χρησιμοποιώντας ειδικές και σύνθετες τεχνικές του γραπτού λόγου,
 • να γράφει στη γαλλική γλώσσα μέσα από τη χρήση ειδικού πλάνου - διδασκαλία όλων των τύπων
 • να γράφει και να συγγράφει στη γαλλική γλώσσα κάνοντας χρήση του δοκιμιακού λόγου.

να συμμετέχει σε δραστηριότητες – projetsκαι διαγωνισμούς γραπτού λόγου σε ακαδημαϊκό επίπεδο.