Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Ιταλική Επιπέδου Β2-C2

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ; Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Β2-C2)

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως: 3

Το τμήμα αυτό έχει ως στόχο να διατηρήσει και να τελειοποιήσει τη γλωσσική δεξιότητα της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου πάνω σε σύγχρονη θεματογραφία.

Επίσης θα γίνουν συζητήσεις πάνω σε θέματα της σύγχρονης επικαιρότητας, με εμβάθυνση στην ιταλική κουλτούρα και τον ιταλικό πολιτισμό.

Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, το Εργαστήριο στοχεύει και στην συλλογική δουλειά των συμμετεχόντων με την εκπόνηση και ομαδικών εργασιών, ως συνεισφορά στο συνολικό εκπαιδευτικό έργο του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.

Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν πρέπει να έχουν άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Στο τέλος του έτους θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.