Πρόγραμμα επιτροπής αξιολόγησης διδασκόντων 2020-2021

Πρόγραμμα επιτροπής αξιολόγησης διδασκόντων 2020-2021

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ 035207/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε.0847, για την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις των υποψηφίων διδασκόντων όπως προβλέπεται από την εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επιτροπής αξιολόγησης.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας.