Διεξαγωγή μαθημάτων κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η διεξαγωγή μαθημάτων (με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας) θα
συνεχιστεί κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα. Η διδασκαλία θα
πραγματοποιηθεί κατά τις ακόλουθες ημέρες:
-Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου
-Μ. Τρίτη 14 Απριλίου
-Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου
-Πέμπτη 23 Απριλίου
-Παρασκευή 24 Απριλίου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.