Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων

Μετά την παράταση αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων. Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου, διεξάγονται κανονικά όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος με την εξ αποστάσεως διδασκαλία