Μη διεξαγωγή μαθημάτων από 11/3/2020 έως 24/3/2020

Σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σας γνωρίζουμε ότι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα για το χρονικό διάστημα 11/3/2020 έως 24/3/2020. Αναφορικά με την Κ.Υ.Α. αρ. φύλλου 783/10-3-2020 προβλέπεται: προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους υγείας, για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 -24.3.2020 πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Το ΕΚΠΑ θα παραμείνει κλειστό για τις ημέρες Πέμπτη 12.3.2020 και Παρασκευή 13.3.2020 ώστε να γίνει απολύμανση των διοικητικών υπηρεσιών και των χώρων εργασίας ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού.