Θεσμοί, Ορολογία & Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γαλλική

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΟΜΗ

Φοίτηση: Ένα 3ο μάθημα την εβδομάδα.

Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

Πολιτικές και νομικές γνώσεις

 • Κατανόηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου: Η ιστορία του και οι σημερινοί πολιτικοί στόχοι (Από την οικοδόμηση της Ευρώπης έως σήμερα).
 • Η εξοικείωση με το θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ.
 • Να ξέρει κανείς πως λειτουργούν οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί (Ιστορική βάση, σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία).
 • Να κατανοεί την ισορροπία των εξουσιών μέσα στην ΕΕ.
 • Να ξέρει ποιο είναι το περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.
 • Να ξέρει ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός «droit-liberté » και « droit-créance ».
 • Να γνωρίζει τις διάφορες προσφυγές ενώπιον του ΕΔΔΑ.

Καλύπτονται τα ακόλουθα:

 • Να κατανοεί κανείς και να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή οικοδόμηση και τα θεσμικά της όργανα.
 • Να συντάσσει ένα κείμενο σχετικά με τα πολιτικά, οικονομικά, θεσμικά και πολιτιστικά προβλήματα.
 • Να συντάσσει μία σύντομη σύνθεση για την ισορροπία των εξουσιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών.
 • Να κατανοεί και να αναλύει μία απόφαση του ΕΔΔΑ.
 • Να γράψει ένα αρχείο νομολογίας.
 • Ανάλυση διαφόρων επίκαιρων άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, σχετικών με την ΕΕ.
 • Μετάφραση αποφάσεων του ΕΔΔΑ καθώς και άλλων εγγράφων σε σχέση πάντα με την ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Όργανα.
 • Μετάφραση θεμάτων που τίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.