Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα - Επίπεδα Α2-B1

Εργαστήριο Προφορικού Λόγου Α2-Β1

Σε ποιους σπουδαστές απευθύνεται;

·         Οι σπουδαστές των αντίστοιχων επιπέδων μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο παράλληλα με τα μαθήματα γλώσσας των παραπάνω επιπέδων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο εργαστήριο μπορούν να εγγραφούν και όσοι σπουδαστές επιθυμούν να εξασκήσουν επιπλέον τον προφορικό λόγο κατέχοντας ήδη τις γνώσεις του συγκεκριμένου επιπέδου.

Στόχοι του Εργαστηρίου Προφορικού Λόγου Α2-Β1 είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να:

·         Παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά με τη βοήθεια του διδάσκοντα σε συζητήσεις στην τάξη με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε ποικίλλες θεματικές ενότητες

·         Υπερνικήσουν την φοβία της προφορικής έκφρασης και να εξασκηθούν στην χρήση λεξιλογίου του αντίστοιχου επιπέδου προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές συνομιλίες/διαλόγους

·         Παράγουν γραπτό λόγο σε μορφή σύντομων κειμένων βασισμένα στα θέματα που έχουν συζητηθεί στην τάξη