Ποσοστό επιτυχίας εξετάσεων

  • Posted on: 30 July 2019
  • By: admin

Το ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών

στις εξετάσεις για τo δίπλωμα πιστοποίησης γλωσσομάθειας Sorbonne B2

στη γαλλική γλώσσα ανήλθε στο 100%.

Πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας σημειώθηκε επίσης στις εξετάσεις

για τα διπλώματα Sorbonne C2 και Dalf C2.