Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική ΟΕΤ

Το OET (Occupational English Test) αναγνωρίζεται από το GMC και οδηγεί σε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών έχει σχεδιάσει έναν εντατικό κύκλο μαθημάτων διάρκειας δύο μηνών από 24 Οκτωβρίου 2019 έως 19 Δεκεμβρίου, 2019. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα κάθε Πέμπτη από τις 18:00 έως τις 21:00. Τα μαθήματα θα εστιάσουν και στις τέσσερις δεξιότητες που απαιτούνται για το OET (Speaking, Writing, Reading, Listening). Ο κύκλος μαθημάτων θα χρησιμοποιήσει υλικό εξάσκησης και θα εστιάσει στην προετοιμασία για το OET στην Ιατρική και Νοσηλευτική. Η εισαγωγή στον κύκλο μαθημάτων προϋποθέτει μια κατατακτήρια εξέταση.

Τα μαθήματα για την προετοιμασία πιστοποίησης του ΟΕΤ έχουν διάρκεια από τον Οκτώβριο έως Δεκέμβριο και τα τέλη φοίτησης είναι 350€ για κάθε ενδιαφερόμενο.