Εργαστήριο Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου στην Αγγλική επιπέδου C1-C2

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τι είναι;

Το εργαστήριο του ακαδημαϊκού λόγου είναι ένα ταχύρρυθμο τμήμα τριών (3) εβδομαδιαίως στη διάρκεια του οποίου οι σπουδαστές και σπουδάστριες βελτιώνουν το βαθμό εξοικείωσής τους με την αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε να μπορούν τα τη χρησιμοποιούν με άνεση, ιδιωματισμό και ευχέρεια σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται εξειδικευμένη χρήση της αγγλικής και υψηλές δεξιότητες σε αυτήν.

Το εργαστήριο του ακαδημαϊκού λόγου στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού, ως επί το πλείστον, λόγου και δη του ακαδημαϊκού μέσα από την εξοικείωση των σπουδαστών με τα διάφορα κειμενικά του είδη. Οι επιμέρους στόχοι του είναι:

 1. Η εξοικείωση με τα διάφορα κειμενικά είδη και τις διάφορες τυπολογίες που απαντούν στον ακαδημαϊκό λόγο
 2. Η σύνταξη κειμένων ακαδημαϊκής φύσης
 3. Η εξειδίκευση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου υψηλού επιπέδου και ποιότητας
 4. Η εμβάθυνση στις συντακτικές και γραμματικές δομές της Αγγλικής
 5. Η σύγκριση των κειμενικών ειδών του ελληνικού και του αγγλικού ακαδημαϊκού λόγου

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το εργαστήριο του ακαδημαϊκού λόγου απευθύνεται σε μεγάλο εύρος σπουδαστών και σπουδαστριών. Είναι ιδανικό για:

 • όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές του ικανότητες και δεξιότητες, καθώς προτίθενται να σπουδάσουν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που επιθυμούν να ενισχύσουν και να εντατικοποιήσουν τις γνώσεις τους στο σχετικό αντικείμενο
 • σε προπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες που σκέφτονται να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επιστημονικού κλάδου
 • σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες καθώς και σε υποψήφιους και υποψήφιες διδάκτορες της ημεδαπής, οι οποίοι συντάσσουν ήδη τις διατριβές τους στην αγγλική γλώσσα.

Τι να περιμένω;

 • Εντατικούς ρυθμούς και διάδραση
 • Συνεχή έκθεση σε διαφορετικά κειμενικά είδη από διάφορους τομείς της γνώσης και της επιστήμης
 • Στήριξη και συνδρομή από τη διδάσκουσα
 • Πλήθος εργασιών για περισσότερη πρακτική εξάσκηση