Εισαγωγή στο Γαλλικό Πολιτισμό

ATELIER «INITIATION À LA CIVILISATION ET LA CULTURE FRANÇAISE»

Το Εργαστήριο «Εισαγωγή στο γαλλικό πολιτισμό» απευθύνεται

  • σε σπουδαστές που έχουν καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2 και άνω),
  • σε σπουδαστές που παρακολουθούν επίπεδα μάθησης της γαλλικής γλώσσας και που θα ήθελαν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο μελέτης που προσφέρει το Εργαστήριο,
  • σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα όλων ή σχεδόν όλων των επιπέδων και θα ήθελαν να διατηρήσουν την επαφή με τη γαλλική γλώσσα,
  • σε σπουδαστές που για λόγους κινητικότητας (Erasmus) ή σπουδών (masters κ.α.) έχουν ως στόχο την εμβάθυνση της γαλλικής γλώσσας μέσα από τον γαλλικό πολιτισμό,
  • σε φοιτητές και εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό της.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές έννοιες του γαλλικού πολιτισμού μέσα από την τέχνη, την ιστορία, κλπ.

  • Οι σπουδαστές του Εργαστηρίου θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το γαλλικό πολιτισμό, τις διαδρομές του, αλλά και τις επιδράσεις του.
  • Τέλος, οι σπουδαστές του Εργαστηρίου θα εμπνευστούν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και projets ώστε να αναπτύξουν την έννοια του γαλλικού πολιτισμού εντός του πλαισίου του Εργαστηρίου.