Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική Γλώσσα - Επίπεδα C1-C2

Το Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική γλώσσα απευθύνεται

 • σε σπουδαστές που παρακολουθούν τα γλωσσικά μαθήματα των επιπέδων C1 και C2 στη γαλλική γλώσσα,
 • σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη τα επίπεδα C1 ή C2,
 • σε σπουδαστές που παρακολουθούν ανώτερα επιπεδα μάθησης της γαλλικής γλώσσας και που θα ήθελαν να ενισχύσουν την προφορική λειτουργία αλλά και ακουστική κατανόηση της γλώσσας στόχου,
 • σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα όλων ή σχεδόν όλων των επιπέδων και θα ήθελαν να διατηρήσουν την επαφή με τη γαλλική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο,
 • σε σπουδαστές που για λόγους κινητικότητας (Erasmus) ή σπουδών (προπτυχιακό επίπεδο, master κ.α.) έχουν ως στόχο την εμβάθυνση του προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα.

 

Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εργαστηρίου θα μπορεί

 • να μιλά στη γαλλική γλώσσα με ευφράδεια λόγου,
 • να επικοινωνεί με άλλους ομιλητές της γαλλικής γλώσσας,
 • να ακούει και να κατανοεί ηχητικά ηχογραφημένα ντοκουμέντα στη γαλλική γλώσσα, γαλλικό ραδιόφωνο, πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας και να παράγει δικό του υλικό,
 • να επιχειρηματολογεί, να συνδιαλέγεται και να αγορεύει σε θεματικές γενικού αλλά και ειδικού περιεχομένου,
 • να παρουσιάζει εργασίες υψηλού επιπέδου σε ένα οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο (μάθησης, εργασιακό, ακαδημαϊκό κλπ.).

 

Οι παραπάνω δεξιότητες θα κατακτηθούν μέσα από

 • Την ομιλία και συνομιλία μεταξύ του διδάσκοντα και των μαθητών,
 • Τη συνεχή εξάσκηση στην ακουστική κατανόηση,
 • Την εμβάθυνση σε γενικές και ειδικές θεματικές που αφορούν στο γαλλόφωνο και ευρωπαϊκό κυρίως χώρο,
 • Την παρουσίαση εργασιών σε ειδικές θεματικές,
 • Την επαφή με γαλλόφωνο πληθυσμό μέσα από ειδικές δραστηριότητες,
 • Τους διαγωνισμούς που λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήρι (διαγωνισμός ευγλωττίας κλπ.),
 • Τις λογομαχίες σε ποικίλλα θέματα,
 • Τις τεχνικές λόγου, όπως η αφήγηση προφορικών ιστοριών κλπ.,
 • Τη χρήση Νέων Τεχνολογιών (ηχογράφηση κλπ.)
 • Τη συμμετοχή σε ειδικά projets είτε εντός του πλαισίου του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών ΕΚΠΑ είτε σε συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς φορείς του εξωτερικού και του εσωτερικού.