Μετάφραση στη Ρωσική και Ελληνική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

Εργαστήριο Μετάφρασης:

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση κανόνων και μεθόδων μετάφρασης κειμένων διαφορετικών ειδών.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Βάση του μαθήματος αποτελεί η πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση (ελληνικά προς ρωσικά και ρωσικά προς ελληνικά).

Υφολογικό σύστημα της Ρωσικής γλώσσας. Μετάφραση σε σχέση με το γλωσσικό ύφος.

1-η θεματική ομάδα:

Α) Ιστορικές πληροφορίες: η αρχή της μετάφρασης στη Ρωσία, ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας στη μετάφραση. Η εξέλιξη της μετάφρασης στη Ρωσία έως και τον 17-ο αιώνα. Γλωσσικός δανεισμός.

Β) Μετάφραση στη Ρωσική λογοτεχνία. Η «Κοινή» μορφή της ρωσικής γλώσσας του 19-ου αιώνα.

Γ) Ο Όμηρος σε ρωσική μετάφραση.

Δ) Μεταφράσεις στις πρεσβείες και σε άλλες υπηρεσίες του Ρωσικού κράτους.

2-η θεματική ομάδα: Τι και πως μεταφράζει η σημερινή Ρωσία

Α) Μεταφράσεις από τα ελληνικά στα ρωσικά και από τα ρωσικά στα ελληνικά.

Β) Υφολογικό σύστημα της γλώσσας και μετάφραση. Μετάφραση και διερμηνεία.

3-η θεματική ομάδα: Επίσημα έγραφα διαφορετικών ειδών.

4-η θεματική ομάδα: Επιστημονικά έργα, εκλαϊκευμένη μετάφραση επιστημονικών έργων

5-η θεματική ομάδα: Γλώσσα των ΜΜΕ.

6-η θεματική ομάδα: Πεζογραφία.

7-η θεματική ομάδα: Ποίηση.

8-η θεματική ομάδα: Προφορικός λόγος.

9-η θεματική ομάδα: Γλώσσα της Εκκλησίας.

Κάθε θεματική ομάδα συνοδεύεται από ασκήσεις για το σπίτι με μεταφράσεις αναλόγου είδους.