Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου επιπέδων Β2 - C1

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξέλιξη και τελειοποίηση των ικανοτήτων του διδασκομένου στον προφορικό και γραπτό λόγο του Β2 επιπέδου και η προετοιμασία για το επίπεδο C1, όπως προβλέπει το σύστημα εκμάθησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις ρωσομάθειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Προφορικός και γραπτός λόγος των επιπέδων B2-C1.

1-η θεματική ομάδα: Προφορικός και γραπτός λόγος επίσημων κειμένων και παρουσιάσεων.

2-η θεματική ομάδα: Προφορικός και γραπτός λόγος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

3-η θεματική ομάδα: Προφορικός και γραπτός λόγος του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τομέα.

4-η θεματική ομάδα: Προφορικός λόγος της καθημερινότητας.

5-η θεματική ομάδα: Γραπτός λόγος της ρωσικής λογοτεχνίας (σύγχρονης και κλασσικής).

6-η θεματική ομάδα: Εκκλησιαστικός γραπτός και προφορικός λόγος.