Ανακοίνωση Εγγραφών 2020-2021

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2020-2021 θα διδαχθούν οι παρακάτω ξένες γλώσσες:

 

 Αγγλική

Ινδική

 Πορτογαλική

Αλβανική

 Ισπανική

Πολωνική

Αραβική

Ιταλική

Ρωσική

 Βουλγαρική

Κινεζική

Σερβική

Γαλλική

Κορεατική

Σουηδική

Γερμανική

Νορβηγική

Τουρκική

Δανική

Ολλανδική

Τσεχική

Ιαπωνική

Περσική

 Φινλανδική

Επιπλέον λειτουργούν τα παρακάτω Ειδικά Προγράμματα:

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου Α2-Β1

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου B1- B2           

-   Εργαστήριο Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2

-   Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2

-   Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική  (για φοιτητές Ιατρικών Σχολών - ιατρούς - νοσηλευτές, προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική OET (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Νομική Ορολογία στην Αγγλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Μετάφραση στην Αγγλική και Ελληνική  (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Ναυτιλιακά- Maritime English  (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Business English (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   ENGLISH FOR THE WORLD OF BUSINESS AND FINANCE – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική  Επιπέδου Β1-Β2

-   Εργαστήριο Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου στη Γαλλική  Επιπέδου C1-C2

-   Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική  Επιπέδου C1-C2   

-   Νομική Ορολογία στη  Γαλλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Θεσμοί, Ορολογία και Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη Γαλλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

-   Εισαγωγή στον Γαλλικό Πολιτισμό (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας  Α2)

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Γερμανική Επιπέδου Α2-Β1 

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Γερμανική Επιπέδου Β2

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Γερμανική Επιπέδου C1-C2 

-   Εργαστήριο Προφορικού Γραπτού Λόγου και Πολιτισμού στην Ισπανική Επιπέδου Β2-Γ2

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Ιταλική Επιπέδου C1-C2

-   Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Κινεζική Επιπέδου HSK Level III

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Ολλανδική  Επιπέδου Β2

-   Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη Ρωσική Επιπέδου Β2-C1 

-   Μετάφραση στη Ρωσική και Ελληνική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)

 

Δικαίωμα εγγραφής στα γλωσσικά μαθήματα και τα Eιδικά Προγράμματα έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, φοιτητές άλλων A.E.I.  και Τ.Ε.Ι., εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών.

 

Για τα προαναφερόμενα μαθήματα και εργαστήρια, δημιουργούνται  τμήματα εφόσον εγγραφούν τουλάχιστον 12 άτομα σε κάθε τμήμα.

 

Είναι δυνατή η λειτουργία  τμημάτων κάτω των 10 σπουδαστών, με ανάλογες ώρες διδασκαλίας κατά περίπτωση.

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ρ Α

Για το έτος 2020-2021 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής:

 • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                          300,00 €  ανά γλώσσα
 • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.              330,00 €  ανά γλώσσα
 • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                 450,00 €  ανά γλώσσα

Ειδικά για τις τάξεις που οδηγούν στη λήψη διπλώματος στις γλώσσες:

Αγγλική:        FCELower B2,  Advanced C1,  Proficiency Β C2

Γαλλική:       Dalf  C1 ,  Dalf  C2

Γερμανική: Zertifikat B2,  Zertifikat C1,  Zertifikat  C2  

 • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                          400,00 €  ανά γλώσσα
 • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.              480,00 €  ανά γλώσσα
 • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                 580,00 €  ανά γλώσσα

Ειδικά προγράμματα:

 • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                          200,00 €  ανά γλώσσα
 • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.              250,00 €  ανά γλώσσα
 • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                 350,00 €  ανά γλώσσα

ALPHA BANK ΑΕ (Αριθ. Λογαρ. 802002001000227, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ)

IBAN :  GR0301408020802002001000227

Δυνατότητα κατάθεσης διδάκτρων μέσω συσκευής POS και ηλεκτρονικής πληρωμής (e-banking) για όσους το επιθυμούν.

Τα τέλη φοίτησης  δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης

Όσοι εγγράφονται σε περισσότερες από μία γλώσσες δικαιούνται έκπτωση 20% για τις επιπλέον γλώσσες.        

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ε Σ    &   Κ Α ΤΑ Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ε Σ    Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις επαναληπτικές και τις κατατακτήριες εξετάσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΞΓ.

Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και τηλεφωνικά.

Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων καταθέτουν 20,00 € στην ALPHA BANK AE (αριθ. Λογαρ.: 802002001000227, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ) και αφού προσκομίσουν το αποδεικτικό κατάθεσης (πρωτότυπο και  2 φωτοτυπίες) στη Γραμματεία δηλώνουν τη συμμετοχή τους σύμφωνα με την παρακάτω ημερομηνία:

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου 2020 καθημερινά και ώρες 9.00-16.00 στη Γραμματεία του ΔΞΓ (Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν το τμήμα στο οποίο εγγράφονται με βάση το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (www.didaskaleio.uoa.gr), όπου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι επιλογές τμημάτων ανά γλώσσα και επίπεδο.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ (με φυσική παρουσία)

 • Αίτηση εγγραφής (διαθέσιμη εδώ και στη Γραμματεία) 
 • Δύο φωτογραφίες (για τους εγγραφόμενους για πρώτη φορά)
 • Δελτίο ταυτότητας του Διδασκαλείου (για τους ήδη εγγεγραμμένους)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων της  ALPHABANK  AE &  2 φωτοτυπίες του αποδεικτικού.
 • Για τους φοιτητές: Φωτοτυπία ενεργού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) ή βεβαίωση σπουδών  (ακαδ. έτους 2020-2021)
 • Για τους πρωτοετείς που δεν έχουν κάνει ακόμη την εγγραφή στην Σχολή τους: το μηχανογραφικό δελτίο επιτυχίας τους
 • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: φωτοτυπία ενεργού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) ή  βεβαίωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. (ακαδ. έτους 2020-2021)
 • Για αλλοδαπούς: Επιθυμητή η πιστοποίηση  ελληνομάθειας (συνεννόηση με τον διδάσκοντα)
 • Για αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε είναι επιθυμητή η πιστοποίηση ελληνομάθειας (συνεννόηση με τον διδάσκοντα) και φωτοτυπία άδειας παραμονής η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του προγράμματος διδασκαλίας. 
 • Δικαίωμα εγγραφής στα γλωσσικά μαθήματα και τα Eιδικά Προγράμματα έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, φοιτητές άλλων A.E.I.  και Τ.Ε.Ι., εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι σπουδαστές προσέρχονται στη Γραμματεία, προσκομίζουν τη συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, με το απoδεικτικό κατάθεσης της  Τραπεζικής συναλλαγής της ALPHABANKAEκαι δύο φωτοτυπίες του αποδεικτικού καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω online φόρμας στον ακόλουθο συνδέσμο https://services.cce.uoa.gr/registry-didaskaleio/ . Στην περίπτωση της εγγραφής σας μέσω της online φόρμας θα πρέπει να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή τα αντίστοιχα έγγραφα που αναφέρονται στην διαδικασία της εγγραφής με φυσική παρουσία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τμήματα και τις γλώσσες, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους διδάσκοντες και συντονιστές των γλωσσών (Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος, Γραφείο Διδασκόντων 210 3688268).

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 28 ΜΑΪΟΥ 2021

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : 29-30 ΜΑΙΟΥ 2021        

                                                                                                    

Ηλεκτρονική Σελίδα: www.didaskaleio.uoa.gr  

 e-mail: secr@didaskaleio.uoa.gr

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος Αθήνα, Τ.Κ. 10679

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3688262,  210 3688264,  210 3688265,  210 3688266, 210 3688267, 210 3688204    Fax: 210 3688285

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Από τη Γραμματεία
του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών