Δίδακτρα

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλά ετήσια δίδακτρα, τα οποία διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Για το έτος 2016-2017 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα (2 τρίωρα/εβδομάδα) διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών: €300,00 ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.: €330,00 ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι: €450,00 ανά γλώσσα

 

Ειδικά για τις τάξεις που οδηγούν στη λήψη διπλώματος (3 τρίωρα/εβδομάδα) στις γλώσσες

Αγγλική: FCE Lower   B2, Advanced   C1, Proficiency Β   C2, IELTS

ΓαλλικήDalf   C1, Dalf   C2, Sorbonne   C1 , Sorbonne  C2

Γερμανική: Zertifikat  B2, Zertifikat  C1, Zertifikat  C2

τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών: €450,00 ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.: €530,00 ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι: €650,00 ανά γλώσσα

 

Δίδακτρα για ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο/εβδομάδα):

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών: €200,00 ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.: €250,00 ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι: €350,00 ανά γλώσσα

 

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.

***
Κατάθεση διδάκτρων στον Αριθμό Λογαρισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΕΚΠΑ στην ALPHABANK: 802002001000227
Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής
(e-banking) για όσους το επιθυμούν. (ΙΒΑΝ GR 0301408020802002001000227)