Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Ιταλική Επιπέδου B2-C1Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων:

Δίδακτρα για Ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα): 

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                       200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.            250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι             350,00 €  ανά γλώσσα

 

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.