Ιατρική Ορολογία στα Αγγλικά

 

Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων:

Δίδακτρα για Ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα):

 

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών               200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.   250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι        350,00 €  ανά γλώσσα

 

 

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.