Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Ισπανική Επιπέδου B2-C1

 

Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων:

Δίδακτρα για Ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα):

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                    200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.        250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι             350,00 €  ανά γλώσσα 

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.