Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα (C1, C2)

Tι είναι τα εργαστήρια;

Η απόκτηση γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων παίζει σημαντικότατο ρόλο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και στην επαγγελματική ανέλιξη εργαζομένων και επιστημόνων.

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής σε δύο τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού και γραπτού-ακαδημαϊκού λόγου.

* Σε ποιους σπουδαστές της Αγγλικής απευθύνεται;

Οι σπουδαστές των γλωσσικών επιπέδων Advanced (C1 CEF) και Proficiency (A, B) (C2 CEF) μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια παράλληλα με τα μαθήματα γλώσσας των παραπάνω επιπέδων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα εργαστήρια αυτά μπορούν να εγγραφούν και όσοι σπουδαστές δεν επιθυμούν φοίτηση στις παραπάνω τάξεις των αντίστοιχων πτυχίων αλλά το γλωσσικό τους επίπεδο ανταποκρίνεται γλωσσικά στα επίπεδα μετά το Lower (Advanced και Proficiency).

 

Στόχοι του Εργαστηρίου Προφορικού Λόγου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να:

 • προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν σύντομες ομιλίες ποικίλου περιεχομένου (briefings), δικανικούς λόγους και λογομαχίες (debates)
 • παρακολουθούν και να λαμβάνουν ενεργό μέρος, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, σε συζητήσεις και συνομιλίες στην τάξη με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ποικίλου περιεχομένου
 • επιμελούνται τη δημιουργία οπτικού υλικού για τις προφορικές παρουσιάσεις
 • καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν, παράλληλα με τις λεκτικές, τις σωματικές δεξιότητες (οπτική επαφή, κίνηση χεριών κ.λπ.) που είναι απαραίτητες στον προφορικό λόγο
 • υπερνικήσουν, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, τη φοβία που δημιουργεί η εκφώνηση λόγων ενώπιον ακροατηρίου (stage fright).

 

Το Εργαστήριο Γραπτού-Ακαδημαϊκού Λόγου στοχεύει στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να:

 καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν το γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επιτυχία στη συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων και σύνθετων ομαδικών εργασιών (projects).

 

Iδιαίτερη έμφαση δίδεται στην:

 • προετοιμασία καταιγισμού ιδεών (brainstorming)
 • διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την εξεύρεση βιβλιογραφικών πηγών και τρόπων ενσωμάτωσής τους στο κείμενο
 • πραγμάτωση της συγγραφικής διαδικασίας σε διαδοχικά στάδια (pre-, while- and post-writing stages)
 • συλλογή επιχειρημάτων (argumentation)
 • οργάνωση και συνοχή κειμένου
 • εξάσκηση των μαθητών στο ακαδημαϊκό ύφος γραφής
 • επανεξέταση των προβληματικών περιοχών του κειμένου, μέσω συζήτησης του σπουδαστή με το διδάσκοντα, και επανάληψη της συγγραφικής διαδικασίας (conferencing, re-drafting).