Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στα Αγγλικά

Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων:

Δίδακτρα για Ειδικά προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα):

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                         200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.             250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                350,00 €  ανά γλώσσα

Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.