Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Γερμανική Επιπέδου Α2-Β1

Το εργαστήριο προφορικού και γραπτού λόγου Α2-Β1 της Γερμανικής απευθύνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν τα αντίστοιχα επίπεδα και θέλουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους στον προφορικό και γραπτό λόγο και σε όσους παρακολουθούν τα αντίστοιχα επίπεδα και χρειάζονται επιπλέον εξάσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο. Συγκεκριμένα, στον προφορικό λόγο θα γίνει προσομοίωση διαλόγων, συνεντεύξεων και μονολόγων σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των φοιτητών και των εργαζομένων όπως οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και ο προγραμματισμός τους, η εκπαίδευση, το επάγγελμα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, οι διατροφικές συνήθειες, το περιβάλλον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φίλοι και η οικογένεια. Η δεξιότητα του γραπτού λόγου θα εξασκηθεί μέσω της σύνταξης προσωπικών, ημιεπίσημων και επίσημων ηλεκτρονικών επιστολών και μέσω της γραπτής διατύπωσης της προσωπικής άποψης σε επίκαιρα θέματα. Στο εργαστήριο θα δοθεί έμφαση στην κατάκτηση του απαραίτητου λεξιλογίου και των στερεότυπων εκφράσεων που χαρακτηρίζουν το κάθε είδος του προφορικού και γραπτού λόγου.